———- Nederlands, zie onder ———-

If you have to wait a weekend because the boat on which you would like to sail is not going, what can you do? Exactly, you make a party! In northern Thailand, where we would like to take the boat on one of the longest rivers in the world to Laos, we came across a party which was slightly different than what we had set ourselves in mind.

Because there were elections in Laos we were stuck over the weekend in a small town, close to the Mekong River. Well getting stuck is not that bad if you have the time, and we had. The first day was just chilling and enjoying being there. In the afternoon, a neighbour came knocking at the hostel where we were staying and told about a big party that night, everyone was invited. Without further ask what kind of party it was exactly we went to the party after dinner. When we arrived at the party everyone was already in a big party atmosphere, everyone was nicely dressed, there was music and traditional Thai dancing. In the middle of a large square was something big. Slowly became clear to us at what kind of party we landed. There was a coffin and during the party it was beautifully decorated with flags and rows of little lights. One of the partygoers told us that the neighbour was deceased and that’s why there was a big farewell party today. We celebrated with them that night until the wee hours. The next morning we slept until late in the morning and woke up from a speech that echoed from a big sound system. The speech was given by a Buddhist priest and we clearly heard the laughter of many bystanders. Curious about what this would be we dressed up quickly to hasten toward the noise. We arrived at the ceremony just in time to hear the very last part of the speech. After the speech was finished long ropes where hooked to the coffin. The coffin was then taken in tow by a number of strong men. A long row of onlookers followed. A big Mercedes pulled up beside us and a classy looking lady offered us a ride. All sitting in luxury we followed the long procession. The lady told us about her empire and the largest hotel in the region, which she owned. On a large plaza arrived, the coffin was dragged on a big pile of wood. The lady told us that we were dealing with a bonfire. On the coffin a long piece of steel cable was taut and the coffin and stake were doused with gasoline. At the other end of the steel cable a large flare was confirmed, and ignited. With breakneck speed the flare rushed toward the coffin, which caught fire immediately. Soon it was one hell of a fire, the bystanders shouted and danced till late… Our party weekend was almost over and we got ready for the long boat trip …

Finally on the boat to Laos.

———- Dutch Below ———-

Als je een weekend moet wachten omdat de boot waarop je graag mee wil niet vaart, wat doe je dan? Juist, je maakt er een feestje van. In het noorden van Thailand, waar we graag met de boot via één van de langste rivieren ter wereld Laos in wilden varen zag het feestje er toch iets anders uit dan wat wij ons er van voor hadden gesteld. Omdat er verkiezingen waren in Laos zaten we een weekend vast in een klein plaatsje, vlak aan de Mekong Rivier. Nou is het nooit zo heel erg om ergens om vast te zitten als je de tijd heb, en dat hadden we. De eerste dag was het chillen en gewoon genieten van het er zijn. In de middag kwam er een buurman aankloppen bij het hostel waar we verbleven en vertelde over een groot feest die avond, waarbij iedereen uitgenodigd was. Zonder verder te vragen om wat voor een feest het precies ging maakten we ons na het eten op voor een leuk feest. Op het feest aangekomen was iedereen al in een flinke feeststemming, iedereen was mooi gekleed, er was muziek en er werd traditioneel gedanst, zoals Thai kunnen dansen. Midden op een groot plein stond iets groots en langzaam werd ons duidelijk op wat voor een feest we beland waren. Er stond een grafkist en deze werd tijdens het feest mooi versierd. Vlaggetje en rijen kleine lampjes gingen over de kist. Eén van de feestgangers vertelde ons dat de buurman was overleden en dat er daarom vandaag een groot afscheidsfeest was. We feesten die avond flink mee tot in de late uurtjes. De volgende morgen werden we pas weer laat in de ochtend wakker van een toespraak welke galmde over een grote geluidsinstallatie. De toespraak werd gegeven door een boeddhistische priester en we hoorden duidelijk weer het vele gelach van de omstanders. Nieuwsgierig over hoe dit verder zou lopen kleedden we ons snel aan en spoeden ons richting het geluid. Op de ceremonie aangekomen maakten we nog net het einde van de toespraak mee waarna er lange touwen aan de kist werden gemaakt. De kist werd door een aantal sterke mannen vervolgens op sleep genomen. Een lange rij van omstanders volgden. Een dikke Mercedes kwam naast ons rijden en een chique uitziende dame bood ons een lift aan. Al zittend in luxe volgden we de lange stoet. De dame vertelde over haar imperium en over het grootste hotel van de regio welke zij bezat. Op een groot plein aangekomen werd de kist op een grote stapel hout gesleept, de dame vertelde ons dat het hier om een brandstapel ging. Naar de kist toe werd een lang stuk staaldraad strak gespannen en de kist en brandstapel werden overgoten met benzine. Aan het andere uiteinde van de lange staalkabel werd nu een grote vuurpijl bevestigd en aangestoken. Met een noodgang snelde de vuurpijl zich in de richting van de kist welke vervolgens met geweld in brand vloog. Al snel was het één grote zee van vuur en er werd door nog lang door de omstanders gejuicht, geschreeuwd en gedanst. Ons partyweekend zat er bijna op en wij maakten ons klaar voor de lange boottrip…